Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO > Kế toán

Kế toán

Khóa học

Thời gian

Mã khóa học

Nghề kế toán chuyên nghiệp (đào tạo nghề)

80 buổi

CTP-01

Nhập môn kế toán

10 buổi

CTP-01A

Kế toán siêu tốc

18 buổi

CTP-01B

Kế toán thực hành chuyên nghiệp trên sổ sách

15 buổi

CTP-02

Kế toán thực hành chuyên nghiệp trên Excel

15 buổi

CTP-03

Kế toán thực hành chuyên nghiệp trên Phần mềm kế toán

15 buổi

CTP-04

Kế toán tổng hợp thực hành chuyên nghiệp (cấp độ 1)

20 buổi

CTP-05

Kế toán tổng hợp thực hành chuyên nghiệp (cấp độ 2)

34 buổi

CTP-06

Kỹ năng lập, đọc và phân tích Báo cáo tài chính

5 buổi

CTP-07

Chuyên gia kế toán

10 buổi

CTP-08

Kế toán trưởng Doanh nghiệp

3 tháng

CTP-09

Quản trị doanh nghiệp bằng công cụ kế toán

6 buổi

CTP-10

Thực hành kế toán thuế

9 buổi

CTP -11


Địa chỉ:
 Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 32000162
Fax: 84-4 32000163
Email: info@
daotao.atcf.vn
Website: 
http://daotao.atcf.vn 

Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


-
Giới thiệu

- Quy trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của ATC
- Bằng uy tín
- Hình ảnh hoạt động
- Liên hệ