Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO > Kiểm toán

Kiểm toán

Khóa học

Thời gian

ATP

Kiểm toán thực hành căn bản

20 buổi

ATP-01

Trợ lý Kiểm toán viên chuyên nghiệp

25 buổi

ATP-02

Kiểm toán nội bộ

15 buổi

ATP-03

Quản trị doanh nghiệp bằng kiểm toán nội bộ…

10 buổi

ATP-04


Địa chỉ:
 Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 32000162
Fax: 84-4 32000163
Email: info@
daotao.atcf.vn
Website: 
http://daotao.atcf.vn 

Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


-
Giới thiệu

- Quy trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của ATC
- Bằng uy tín
- Hình ảnh hoạt động
- Liên hệ