Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO > Thuế

Thuế

Khóa học

Thời gian

TTP

Kiến thức thuế với Nghề kế toán – Kiểm toán

10 buổi

TTP-01

Kiểm soát chi phí thuế trong doanh nghiệp

5 buổi

TTP-02

Các sai phạm về thuế thường gặp

5 buổi

TTP-03

Quản trị rủi ro về hoá đơn trong quyết toán thuế

2 buổi

TTP-04

Thuế dành cho Nhà quản lý

5 buổi

TTP-05

Khóa tập huấn những thay đổi trong chính sách thuế

Tùy thuộcĐịa chỉ:
 Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 32000162
Fax: 84-4 32000163
Email: info@
daotao.atcf.vn
Website: 
http://daotao.atcf.vn 

Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


-
Giới thiệu

- Quy trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của ATC
- Bằng uy tín
- Hình ảnh hoạt động
- Liên hệ