Trang chủ > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO > Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro

Khóa học

Thời gian

RTP

Đánh giá rủi ro kinh doanh

5 buổi

RTP-01

Kiểm soát rủi ro trong Doanh nghiệp

5 buổi

RTP-02

Thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả…

5 buổi

RTP-03


Địa chỉ:
 Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 32000162
Fax: 84-4 32000163
Email: info@
daotao.atcf.vn
Website: 
http://daotao.atcf.vn 

Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


-
Giới thiệu

- Quy trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của ATC
- Bằng uy tín
- Hình ảnh hoạt động
- Liên hệ