Trang chủ > THƯ VIỆN > Chinh phục nghề nghiệp

Chinh phục nghề nghiệp

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

| 16:06 | 05/05/2014

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

  Một bảng cân đối kế toán được coi là hoàn chỉnh bao gồm hai phần Tài sản có, Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Theo đó, bảng cân đối kế toán bao gồm danh sách các khoản vay và khoản nợ của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là tài liệu được ra đời trong một thời điểm nào đó của một doanh nghiệp, nêu lên được sự khác biệt giữa 2 con số về các khoản có và khoản nợ trong phần vốn đầu tư của một doanh nghiệp. Vậy, những yếu tố quan trọng của bảng cân đối kế toán là gì? 

  Và bản báo cáo tài chính này được gọi là Bảng cân đối kế toán vì nó luôn làm cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.Bảng cân đối kế toán có một thứ tự chung từ phần Tài sản có đến Tồn kho, đến Tài sản lưu động và phần Khấu hao chi phí. Cũng có thể nói đây là một bản báo cáo tài chính. Đây là nguyên tắc ghi sổ kép (được coi là tiêu chuẩn vàng trong kế toán, đóng vai trò kiểm gia nhằm đảm bảo giao dịch được ghi chép lại một cách chính xác) và là một công việc luôn luôn phải được thực hiện ở bất kỳ doanh nghiệp nào.

  Tương tự như vậy, các giao dịch khác sẽ tăng lượng tài sản có và/hoặc tăng khoản nợ hoặc vốn đầu tư. Trong bảng cân đối kế toán, ở mục “phần nợ phải trả ngắn hạn”, các khoản mà bạn phải trả là những khoản được liệt kê đầu tiên. Sau đó là đến các khoản gọi là “nợ cộng dồn” thường là khoản thuế trên bảng lương và thuế doanh thu mà có thể trong vòng 1 - 2 tháng tới chưa đến hạn phải trả.

  Cũng nằm trong mục nợ phải trả ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong thời hạn một năm. Vì vậy, các khoản thanh toán trong 12 tháng cho các thiết bị có thể được xem như là một khoản nợ ngắn hạn. Kế tiếp là đến khoản nợ dài hạn, những khoản có thời hạn trả ở những năm tiếp theo.

  Tiếp sau mục tổng các khoản phải trả là đến phần “vốn chủ sở hữu”. Đó là phần lãi suất của chủ đầu tư trong doanh nghiệp. Nếu chúng ta tính tổng tài sản của doanh nghiệp là 5,6 tỷ đồng và trừ đi số nợ phải trả thì khoản còn lại là 3,8 tỷ đồng. Trong số 3,8 tỷ đồng này thì 2,7 tỷ đồng là từ thu nhập trước đây và 1,1 tỷ đồng là từ kỳ kế toán hiện tại; và vì vậy, kết quả cân đối là 5,6 tỷ đồng cho cả tài sản có và các khoản phải trả cộng với vốn chủ sở hữu.

  Khi ngân hàng xem xét một bản báo cáo tài chính, họ quan tâm tới nhiều hệ số tài chính khác nhau. Các hệ số tài chính giúp thể hiện sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp và cách doanh nghiệp tiến hành để thanh toán các khoản vay. Ví dụ, hệ số ngắn hạn là tỷ số giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn. Nếu tài sản lưu động của bạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn, một chiếc cờ đỏ sẽ được dựng lên bởi vì nó cho thấy có một nguy cơ không trả được trong năm hiện tại. Mỗi lĩnh vực có một mức hệ số khác nhau. Bạn có thể so sánh hệ số của doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực. Ngân hàng có lẽ sẽ quan tâm tới vốn chủ sở hữu của bạn nhất.

  Số lượt xem: 705 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  Địa chỉ:
   Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại: 84-4 32000162
  Fax: 84-4 32000163
  Email: info@
  daotao.atcf.vn
  Website: 
  http://daotao.atcf.vn 

  Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


  -
  Giới thiệu

  - Quy trình đào tạo
  - Chương trình đào tạo của ATC
  - Bằng uy tín
  - Hình ảnh hoạt động
  - Liên hệ