Trang chủ > HÌNH ẢNH
Hội thảo tại FLC
Hội thảo tại Học Viện Tài Chính 25/10/2013
Lễ trao chứng chỉ khóa 3, 4, 5
Hội thảo tại trường CĐ KTKT Thương Mại 04/04/2013
Hôi thảo tại ATCF 29/07/2014
Hội thảo tại trường KTKT Hà Nội 30/05/2014
Hội thảo tại Hải Dương
Lớp học Kế toán thanh toán ( Miễn phí)
Đào tạo kỹ năng mềm
Hình ảnh hội thảo với doanh nghiệp
Học viên lớp CTP 0501-2012
Hội thảo chinh phục nhà tuyển dụng
Lễ trao chứng nhận tốt nghiệp
Thực hành mô hình phòng kế toán
Hình ảnh học viên tại trung tâm đào tạo kế toán ATC

Địa chỉ:
 Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4 32000162
Fax: 84-4 32000163
Email: info@
daotao.atcf.vn
Website: 
http://daotao.atcf.vn 

Copyright © 2012 ATC - Thiết kế website Jos


-
Giới thiệu

- Quy trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của ATC
- Bằng uy tín
- Hình ảnh hoạt động
- Liên hệ